1e NATIONALE DIALOOG ·
17 MEI 2018 ·
Stadion Galgenwaard Utrecht
Gemeenschapskracht

Primeurs

De 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht is het startsein voor diverse vervolgactiviteiten:

Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen

De Tweede Kamer heeft eind 2015 een motie aangenomen waarin de toenmalige staatssecretaris van VWS werd gevraagd om de ervaren knelpunten van burgerinitiatieven te inventariseren en vervolgens een breed gedragen actie-agenda te presenteren om deze knelpunten aan te pakken. Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) zal deze actie-agenda op 17 mei presenteren.

Estafette 'Wijkdialogen'

Een transformatieproces in de wijk, buurt of dorp vraagt allereerst om een dialoog tussen inwoners, professionals en gemeenten. Een dialoog waarbij inwoners een gelijkwaardige gesprekspartner zijn en als eerste aan zet zijn om hun leefomgeving vorm te geven.

Stadscoöperatie Utrecht

In de stad Utrecht hebben inwonersinitiatieven hun krachten gebundeld en zij gaan gezamenlijk inschrijven op een openbare subsidie voor het verbinden van mensen en organisaties in de wijk.

Speciale uitgave Magazine Werkplaats

Op 17 mei verschijnt een speciale uitgave van Magazine Werkplaats, het blad van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.  In deze Werkplaats staan inspiratie en tools om op ondernemende wijze aan Gemeenschapskracht te werken en met elkaar een duurzamere impact in de leefomgeving te maken.

Wijkcontract Gezondheid

Alle veranderingen en transities die beogen de zorg meer persoonlijk en preventief te maken wijzen naar de wijk (of dorp). Via een Wijkcontract Gezondheid krijgen inwoners en (zorg)professionals zeggenschap over gezondheid in hun wijk. Gezamenlijk werken zij aan de integratie van kennis, diensten, projecten en wijkinitiatieven voor gezondheid.

Concept-motie 'Procesverantwoordelijkheid in de wijk'

Deze concept-motie beoogt borging van de procesverantwoordelijkheid op wijkniveau om de enorme versnippering aan initiatieven, aanbod en ICT te stroomlijnen. De kerncompetenties  van de procesverantwoordelijke zijn a) heeft vertrouwen bij inwoners en wijkpartners, b) werkt op basis van gemeenschapskracht, c) is fysiek aanwezig in de wijk, d) is deskundig in gezondheidsvaardigheden, e) is deskundig in privacyvraagstukken en f) is deskundig in procesarchitectuur.