DERDE NATIONALE DIALOOG GEMEENSCHAPSKRACHT ·
2021
Gemeenschapskracht

Doorbraakstappen

In het hele land zijn prachtige bewonersinitiatieven en -collectieven actief. Zij lopen tegen dezelfde knelpunten aan:

- geen gelijkwaardig speelveld door een gebrek aan integrale beleids- en wettelijke kaders (spelregels), zowel lokaal als landelijk.

- geen gelijkwaardige rol door voorkeursbehandeling voor ('gecertificeerde') organisaties die op papier wel aan allerlei bureaucratische eisen kunnen voldoen.

- geen waardering door uitsluiting van kennis-, beleids- en uitvoeringsprocessen, waardoor actieve bewoners geen toegang hebben tot noodzakelijke informatie, netwerken en andere kanalen. 

- een gebrek aan governance en onafhankelijke facilitering in dorp, buurt of wijk waardoor geen scherpe keuzes worden gemaakt of werkafspraken met partners.

Kortom, het is tijd voor doorbraakstappen.

Strategische allianties

Op 30 maart 2019 gingen we aan de slag aan dialoogtafels om rond doorbraakstappen (PDF) strategische allianties te smeden. Sommige allianties zijn al in een vergevorderd stadium met eerste praktijkvoorbeelden, andere zijn nog in de denkfase.

Nationaal Covenant Gemeenschapskracht

De doorbraakstappen vormen onderdeel van een Nationaal Convenant Gemeenschapskracht dat we in Nederland willen gaan sluiten. De eerste contouren hiervan zijn op 30 maart 2019 getoetst.

Brede communicatie

Over de tweede NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht is weer breed gecommuniceerd. Op sociale media gebruiken we #Gemeenschapskracht en @krachtvandewijk 

De brochure naar aanleiding van de eerste dialoog was binnen twee maanden 'uitverkocht'.