TWEEDE NATIONALE DIALOOG ·
30 maart 2019 ·
Prodentfabriek Amersfoort
Gemeenschapskracht

Doorbraakstappen

In het hele land zijn prachtige bewonersinitiatieven en -collectieven actief. Zij lopen tegen dezelfde knelpunten aan:

- geen gelijkwaardig speelveld door een gebrek aan integrale beleids- en wettelijke kaders (spelregels), zowel lokaal als landelijk.

- geen gelijkwaardige rol door voorkeursbehandeling voor ('gecertificeerde') organisaties die op papier wel aan allerlei bureaucratische eisen kunnen voldoen.

- geen waardering door uitsluiting van beleids- en uitvoeringsprocessen, waardoor actieve bewoners geen toegang hebben tot noodzakelijke informatie, netwerken en andere kanalen. 

- een gebrek aan governance en onafhankelijke facilitering in dorp, buurt of wijk waardoor geen scherpe keuzes worden gemaakt of werkafspraken met partners.

Kortom, het is tijd voor doorbraakstappen.

Strategische allianties

Op 30 maart 2019 gaan we aan de slag aan dialoogtafels om rond 10 doorbraakstappen strategische allianties te smeden. Sommige allianties zijn al in een vergevorderd stadium met eerste praktijkvoorbeelden, andere zijn nog in de denkfase. Maar allemaal zijn ze nodig om de kanteling naar organiseren vanuit gemeenschapskracht mogelijk te maken.

Nationaal Covenant Gemeenschapskracht

De doorbraakstappen vormen onderdeel van een Nationaal Convenant Gemeenschapskracht dat we in Nederland willen gaan sluiten. De eerste contouren hiervan zullen op 30 maart 2019 worden getoetst.

Brede communicatie

Over de tweede NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht wordt weer breed gecommuniceerd. 

De brochure naar aanleiding van de eerste dialoog was binnen twee maanden 'uitverkocht'.