1e NATIONALE DIALOOG ·
17 MEI 2018 ·
Stadion Galgenwaard Utrecht
Gemeenschapskracht

Primeurs

De 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht is het startsein voor diverse vervolgactiviteiten:

Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen

De Tweede Kamer heeft eind 2015 een motie aangenomen waarin de toenmalige staatssecretaris van VWS werd gevraagd om de ervaren knelpunten van burgerinitiatieven te inventariseren en vervolgens een breed gedragen actie-agenda te presenteren om deze knelpunten aan te pakken. Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) heeft het actieprogramma op 17 mei gepresenteerd.

Estafette 'Wijkdialogen'

Een transformatieproces in de wijk, buurt of dorp vraagt allereerst om een dialoog waarbij bewoners een gelijkwaardige gesprekspartner zijn en als eerste aan zet zijn om hun leefomgeving vorm te geven.Wethouder Victor Everhardt heeft een voucher in ontvangst genomen voor een wijkdialoog in Utrecht.

Stadscoöperatie SAMEN030

In de stad Utrecht hebben bewonersinitiatieven hun krachten gebundeld in SAMEN030 en ingeschreven op een openbare subsidie van 38,4 miljoen euro voor het duurzaam verbinden van mensen en organisaties in de wijk.

Speciale uitgave Magazine Werkplaats

Op 17 mei is een speciale uitgave van Magazine Werkplaats verschenen, het blad van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.  In deze Werkplaats staan inspiratie en tools om op ondernemende wijze aan Gemeenschapskracht te werken en met elkaar een duurzamere impact in de leefomgeving te maken.

Wijkcontract Gezondheid

Via een Wijkcontract Gezondheid krijgen inwoners en (zorg)professionals zeggenschap over gezondheid in hun wijk. Jos de Blok had vier tips: 1) Pas op voor de juridische benadering, 2) Ga open in gesprek met elkaar, als mensen, 4) Haal er op een gegeven moment een fles wijn bij en 4) Zet de contractafspraken op maximaal 6 A-viertjes.

Concept-motie 'Procesverantwoordelijkheid in de wijk'

Deze concept-motie beoogt borging van de procesverantwoordelijkheid op wijkniveau om de enorme versnippering aan initiatieven, aanbod en ICT te stroomlijnen. De kerncompetenties  van de procesverantwoordelijke zijn a) heeft vertrouwen bij inwoners en wijkpartners, b) werkt op basis van gemeenschapskracht, c) is fysiek aanwezig in de wijk, d) is deskundig in gezondheidsvaardigheden, e) is deskundig in privacyvraagstukken en f) is deskundig in procesarchitectuur.