DERDE NATIONALE DIALOOG GEMEENSCHAPSKRACHT ·
2021
Gemeenschapskracht

Convenant

Tijdens de dialoog op 30 maart 2019 is een start gemaakt met het Nationaal Convenant Gemeenschapskracht. Doel van het convenant is om gemeenschapskracht in onze samenleving een vaste plek te geven en verder te ontwikkelen. 

Definitieve versie

Op 30 maart is een werkdocument gepresenteerd dat daarna is uitgewerkt naar een definitieve versie. Klik hier voor de eindversie. 

Systeempartijen

Belangrijke systeempartijen worden betrokken bij realiseren van de inhoud. In het convenant worden vier actielijnen genoemd die deels in voorbereiding of in uitvoering zijn. Het is de bedoeling om volgend jaar de resultaten te presenteren. 

Aanbevelingen en acties

Op 30 maart zijn tijdens dialoogtafels aanbevelingen en acties verzameld die een plekje hebben gekregen in het convenant. Ga naar het convenant voor een overzicht van de actielijnen.

Praat mee via forum NLZVE

Via het forum van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) kun je tips en suggesties voor het Nationaal Convenant Gemeenschapskracht delen. Bij voorbaat dank voor jouw input.

Reageer via @Krachtvandewijk

Je kunt op reageren via ons twitterkanaal @krachtvandewijk

#Gemeenschapskracht

En we gebruiken #Gemeenschapskracht.