DERDE NATIONALE DIALOOG GEMEENSCHAPSKRACHT ·
2021
Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. Lees voor meer informatie de brochures Samen recht doen aan gemeenschapskracht en Sociale basisinfrastructuur; voor vitale en gezonde gemeenschappen.

Begonnen met boodschappen, klusjes en maaltijden bouwen mensen in hun buurten, wijken of dorpen (hierna wijken) aan eigen wijkorganisaties die soms ook lichte zorgtaken op zich nemen. Zij bereiken steeds meer doelen die uitgroeien naar wonen, veiligheid, mobiliteit en nog veel meer. Dit doen zij door inzet van wat zij hebben aan middelen als tijd, kennis, netwerk, ruimte en faciliteiten, die zij delen met elkaar. Zo mobiliseren deze mensen kracht in hun wijk, gemeenschapskracht, die er overigens in potentie altijd al was. Door hun krachten verder te bundelen, bijvoorbeeld met mensen in andere wijken, helpen zij om welzijn en zorg beter en efficiënter te maken.

- Bewoners zijn in hun wijk betrokken en ervaringsdeskundig hulppotentieel voor andere inwoners, professionals en overheid dat allerlei rendement oplevert.

- Bij het behartigen van 'gedeeld eigen belang' willen zij goed geïnformeerd worden en zaken zoveel mogelijk op eigen kracht (regie) organiseren. Dat doen zij geëngageerd, met passie, talent of praktisch.

- Daarbij zijn zij goed in het tijdig, met korte lijnen, dichtbij en met menselijke maat oplossen van actuele vragen en knelpunten in de directe leefomgeving. Hun doel is om hun gemeenschap op die manier beter en mooier te maken.

- De gemeenschap is 'eigenaar' van het organiseren van activiteiten in de eigen wijk, de gemeente treedt op als faciliterende partner.

- Bewoners hebben (laagdrempelige) toegang tot publieke wijkinformatie voor een optimale regie over hun leven en de eigen leefomgeving.

- Het verbinden van bewoners kan het beste door bewoners zelf. Alleen als dat echt niet lukt, dan pas via systeempartijen. De wijk kiest welke (digitale) middelen daarbij het best ingezet kunnen worden.

Wijkcollectieven of -coöperaties bundelen de vraag van bewoners en beïnvloeden daarmee het aanbod; daardoor is het onvermijdelijk dat geldstromen anders gaan lopen.